Στατικές Μελέτες

500,00 

Περιγραφή

Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης για φορείς δημοσίου τομέα –   Στοχευμένες Εκθέσεις και εκδηλώσεις, ι εκ των προτέρων σχεδιασμένες ή “open space”, ειδικά για δράσεις αστικής αναγέννησης