Μηνιαία αμοιβή Τεχνική Επίβλεψη ( 3-6 μήνες)

6.000,00 

ανά ώρα (Ωριαία αμοιβή)

Περιγραφή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για:

  • ύπαρξη χρηματοδοτικού προγράμματος
  • έλεγχο επιλεξιμότητας πελάτη
  • υποβολή ένστασης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ώρα

30€ ανά ώρα