Μηνιαία αμοιβή Τεχνική Επίβλεψη ( εως 1 μήνα)

1.000,00 

ανά μήνα

Περιγραφή

Μηνιαία αμοιβή
Ενημέρωση για νέα προγράμματα
10€ ανά μήνα

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ