Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων – Τακτοποιήσεις αυθαίρετων

1.800,00 

Περιγραφή

Ωρίμανση ιδιωτικών έργων – Λήψη εγκρίσεων