Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης για φορείς δημοσίου τομέα

2.000,00 

Περιγραφή

Υλοποίηση δράσεων διαβούλευσης για φορείς δημοσίου τομέα – Εργαστήρια συναντίληψης, διερεύνησης σεναρίων κλπ., με την οργάνωση ομάδων εργασίας – focus groups, συναντήσεων, παρουσιάσεων με κατοίκους, με στόχο τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, την συζήτηση προβλημάτων και λύσεων