Μηνιαία αμοιβή Τεχνική Επίβλεψη ( 2-3 μήνες)

3.000,00 

ανά ώρα

Η χρέωση θα γίνεται ή με ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου (2% του προϋπολογισμού του έργου) ή με ώρες απασχόλησης (30€/ώρα)

Περιγραφή

Αμοιβή με παράδοση έργου (παραδοτέα)

  • Τεχνικοοικονομική μελέτη
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • Προμετρήσεις τεχνικού έργου
  • Έκδοση ΠΕΑ 100€+ΦΠΑ

Η χρέωση θα γίνεται ή με ποσοστό επί του προϋπολογισμού του έργου (2% του προϋπολογισμού του έργου) ή με ώρες απασχόλησης (30€/ώρα)

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ