Έρευνα αγοράς για επέκταση επιχειρήσεων

3.000,00 

Περιγραφή

Έρευνα αγοράς για επέκταση επιχειρήσεων. Αξιολογούμε την υφιστάμενη ζήτηση και τον ανταγωνισμό, αναζητούμε τα διαθέσιμα δίκτυα διανομής και δυνατότητες συνεργασίας και κατευθύνουμε τους πελάτες για την αποτελεσματική προώθηση της επιχείρησης